Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Instalacja odgromowa jest stosunkowo skomplikowanym zagadnieniem a jej wykonanie wymaga profesjonalnej wiedzy.

Głównym zadaniem instalacji odgromowej jest przejęcie prądu piorunowego przez układ zwodów odprowadzających go do ziemi i rozproszenie
za pomocą szkieletu uziomowego bez strat dla chronionego budynku lub obiektu w sposób bezpieczny dla ludzi.

Electrosystems zapewnia bezpieczeństwo twojego domu. Montaż instalacji odgromowych

Materiały i wykonanie

Instalacja odgromowa może zostać wykonana z różnych materiałów:

-stal ocynkowana
-stal nierdzewna
-miedź
-stal malowana proszkowo
-stal pomiedziowana

Drut do instalacji odgromowej może zostać wykonany z różnych materiałów:

-aluminium
-stal ocynkowana
-miedź
-stal nierdzewna

Z powyższych materiałów stal ocynkowana niestety traci swoją odporność na rdzewienie juz po kilku latach, mają na to wpływ opady i zmienne
warunki atmosferyczne w stosunku do pozostałych materiałów użytych wyżej. W stosunkowo krótkim czasie pojawiają się ogniska korozji to nadal
mimio wszystko stosuje się stal ocynkowaną w ok 80% instalacji odgromowych.

Instalacja odgromowa można wykonać z zamocowaniem zwodów odprowadzających natynkowo lub podtynkowo.

-podtynkowo, drut odgromowy jest umieszczony w rure odgromową pod ociepleniem budynku
-natynkowo, drut odgromowy jest mocowany na specjalnych uchwytach na elewacji lub rynnie

BUDOWA I DZIAŁANIE INSTALACJI ODGROMWEJ NA OBIEKCIE

Instalacja odgromowa – system odgromowy ma za zadanie przyjęcie prądu piorunowego i ściągnięcie go najkrótszą drogą do uziomu, ziemi.
Instlacje odgromową dzielimy na 3 strefy: zwodów na dachu, przewodów odprowadzających i uziomów.

1. Strefa zwodów – posiada najwięcej różnorodnych elementów montażowych takich jak zwody piomowe i poziome z mocowaniami
do różnych typów połaci dachowych, ścian i konstrukcji
2. Strefa przewodów odprowadzjących – zawiera osprzęt do układania po ścianach obiektów w różnych technikach
3.strefa uziomów – jest to grupa robót zanikowych, czyli niewidocznych dla oczu tzn zagłębionych w ziemi.

Instalacja odgromowa PN-EN 62305 określa dwa typy uziomów:

Uziom typu A – zawiera uziomy poziome i pionowe instalowane na zewnątrz budynku przyłączone do przewodów odprowadzjących
Uziom typu B – posiada otok na zewnątrz budynku chronionego, pozostający w kotakcie z ziemią na długości równej przynajmniej 80%
całkowitej jego długości. Do tego uziomu zalicza się uziom fundamentowy i kratowy.
Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowych nie powinna przekroczyć 10om przy każdym złączu kontrolnym.
Rezystancja uziemienia musi być potwierdzona pomiarami elektrycznymi.

Electro Systems instalacje odgromowe
Electro Systems piorunochron

AKTUALNE NORMY INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. 62305-1:2008 ochrona odgromowa – część 1 zasady ogólne
2. 62305-2:2008 ochrona odgromowa – część 2 zarządzanie ryzykiem
3. 62305-3:2009 ochrona odgromowa – część 3 uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia
4. 62305-4:2009 ochrona odgromowa – część 4 urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Zabezpiecz siebie i swoich bliskich!