Pomiary

Instalacje elektryczne

Wykonujemy kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych na terenie dolnego śląska dotyczących ochrony przeciwporażeniowej jak i innych parametrów.

Pomiary elektryczne wykonujemy profesjonanym sprzęt, posiadamy również niezbędne uprawnienia.

Electro Systems bezpieczna instalacja elektryczna

Bezpieczna instalacja elektryczna

Nasza firma wykonuje następujące Pomiary Elektryczne:

-rezystancji izolacji
-impedancji pętli zwarcia
-wyłączników różnicowo-prądowych
-rezystancji uziemień odgromowych

Dokumentacja pomiarów elektrycznych

Z każdych pomiarów sporządzamy dokumentacje w postaci Protokołów Pomiarowych wraz z dołączonymi uprawnieniami.