Monthly Archives: lipiec 2023

Montaż i konserwacja instalacji odgromowych – najlepsze praktyki

Uderzenia pioruna są zjawiskiem naturalnym, które może spowodować poważne uszkodzenia konstrukcji, instalacji elektrycznych, a nawet stanowić poważne zagrożenie dla życia ludzkiego. W związku z tym niezbędne jest, aby obiekty były wyposażone w skuteczne systemy ochrony odgromowej. Nie tylko pomagają one zapobiegać katastrofalnym skutkom wyładowań atmosferycznych, ale także zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom i chronią cenne aktywa. Warto […]

Read More