Blog

installation-872778_1280

Regularne przeglądy pozwalają utrzymać wydajność instalacji odgromowych. Doświadczony elektryk zawczasu wykryje wszelkie wady i naprawi je, zanim doprowadzą do niepożądanych skutków. Poniższy artykuł skupi się na wyjaśnieniu najważniejszych informacji związanych z przeglądami takich instalacji.

Aspekty prawne

Regularna weryfikacja stanu technicznego i możliwości użytkowania budynku jest obowiązkowa w świetle polskiego prawa. Kwestię tą reguluje ustawa Prawo budowlane. W artykule 62 znajduje się zapis obligujący właścicieli nieruchomości bądź wyznaczonych przez nich zarządców do przeglądów co najmniej raz na 5 lat. Jest to oczywiście absolutne minimum. Zaleca się częstsze przeglądy, bowiem pięć lat to długi okres, w którym wiele może się wydarzyć. Jednym z elementów, które należy wtedy sprawdzić, jest właśnie instalacja odgromowa.

Istnieje przypadek, w którym pięcioletni okres między przeglądami nie ma zastosowania. Mianowicie w razie choćby podejrzenia uszkodzeń instalacji odgromowej należy niezwłocznie dokonać jej przeglądu. Nie ma tu znaczenia, ile czasu upłynęło od poprzedniego przeglądu. Celem tej regulacji jest oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości i osób oraz ludzi znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Defekty instalacji odgromowych czy przeciwpożarowych mogą bowiem, w dłuższej perspektywie, stanowić zagrożenie zdrowia i życia.

W niektórych typach obiektów prawodawca zaleca częstsze przeglądy, choć oczywiście pięcioletnie minimum nie zostaje tu zniesione. W majestacie normy PN-HD 60364-6:2008 takimi typami obiektów będą:

  • place budów,
  • miejsca użytkowania sprzętu przenośnego,
  • obiekty komunalne (np. elektrownie, gazownie),
  • miejsc, w których funkcjonują instalacje wysokiego i niskiego napięcia,
  • wszelkiego typu obiektów, w których zachodzi zwiększone ryzyko porażenia, wybuchu lub pożaru wynikłego z degradacji.

Norma PN-EN 62305-3 precyzuje, czym w ogóle jest przegląd. Jest nim każda czynność podejmowana celem sprawdzenia, czy instalacja odgromowa jest kompletna i spełnia swoją funkcję. Poniżej znajdzie się szczegółowa lista ważnych elementów przeglądu. Poznaj ofertę ELECTROSYSTEMS.PL – Elektryka Wrocław.

Co obejmuje przegląd?

Istnieje zestaw czynności, które zwyczajowo wykonuje się w ramach przeglądu. Najlepiej przekazać to zadanie profesjonalnemu elektrykowi. Jego wiedza i doświadczenie pozwolą na w pełni poprawne przeprowadzenie tego procesu. Na początku elektryk weryfikuje stan dokumentacji instalacji i jej kompletność. Następnym krokiem będą oględziny instalacji, podczas których elektryk sprawdzi między innymi:

  • elementy łączeniowe (w tym mocowania),
  • wszelkie przewody,
  • stan korozji,
  • uziemienie.

Proces przeglądu zostanie uwieńczony sporządzeniem przez elektryka szczegółowego raportu z jego prac. Jego najistotniejszym elementem będą zauważone przez specjalistę odchylenia od wymogów normy PN EN 62305. Dobrze, by do następnego przeglądu (czyli za najpóźniej pięć lat) zostały one zlikwidowane. Raport znajdzie się też w księdze obiektu budowlanego. Brak takiej informacji może spowodować nieprzyjemności. Inspekcja sanitarno-epidemiologiczna, Państwowa Straż Pożarna, a także Państwowa Inspekcja Pracy mają prawo wglądu w taką księgę. Nieprzeprowadzenie kontroli w terminie lub rażące odstępstwa mogą być podstawą do konsekwencji.

Uziomy fundamentalne

Ich przegląd rządzi się nieco innymi prawami niż przegląd instalacji odgromowej. W ich przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie tak zwany przegląd prenatalny. Oznacza on, że stan uziomów sprawdza się już po ich montażu, jednak przed ostatecznym zalaniem betonem. Tu sprawdza się zgodność z projektem, połączenia czy mocowanie. Po zalaniu betonem dokonanie jakichkolwiek poprawek w tej sferze będzie w najlepszym razie bardzo trudne i kosztowne. W najgorszym proces taki będzie zwyczajnie niemożliwy. Także tu warto wybrać profesjonalnego elektryka, który sprawdzi uziomy i ewentualnie je poprawi.

LEAVE A COMMENT

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *