Blog

Właściwie zamontowana instalacja elektryczna po przejściu energii przez skrzynkę z bezpiecznikami rozdziela się na dwie strefy. Są to obwód z energią przeznaczoną do gniazdek oraz kolejny obwód odpowiedzialny za oświetlenie domu. Z prądem trzeba obchodzić się ostrożnie, a do wszelkich napraw obowiązkowo wynająć odpowiedniego specjalistę.

Kontakt z wodą – największe niebezpieczeństwo dla instalacji elektrycznej

Jednym z wielu zagrożeń dla instalacji elektrycznej jest styczność z wodą. Zabezpieczając instalację od tego niebezpiecznego czynnika, zapobiegamy zwarciom i pożarom. Szczególny nacisk trzeba kłaść na miejsca, w których może pojawić się wilgoć i para wodna. Do takich miejsc zaliczymy łazienkę, kuchnię oraz piwnicę.

W łazience powinno stosować się oświetlenie wodoszczelne i zamykane kontakty elektryczne. Na uwagę zasługują też gniazda i sprzęty znajdujące się na zewnątrz. Przed ich użyciem, należy upewnić się, że można bezpiecznie podłączyć je do prądu. Jeśli jest podejrzenie zamoknięcia urządzeń, pod żadnym pozorem nie wolno ich podłączać do prądu i trzeba je zanieść do naprawy.

Jak bezpiecznie przeprowadzić konserwację instalacji elektrycznej?

Przede wszystkim osoba podejmująca się naprawy ze względów bezpieczeństwa, powinna mieć odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Konserwację należy przeprowadzać, kiedy prąd jest odłączony. Obowiązkowo do pracy zakłada się gumowe rękawice i buty z gumowymi podeszwami. Podobnie sytuacja ma się z narzędziami, muszą być izolowane na wypadek porażenia prądem. Nie wolno zapominać o uprzednim wysuszeniu rąk i narzędzi, jeśli miały kontakt z wodą.

Nie przeciążaj sieci

Podłączanie wielu urządzeń do jednego gniazdka może spowodować jego przeciążenie, a w rezultacie spalenie urządzeń do niego podłączonych. Lepiej używać mniejszej ilości urządzeń w danej chwili oraz jeśli jest taka możliwość, podłączyć każde osobno.  Kilka przedłużaczy podłączonych do jednego kontaktu należy traktować jako sygnał ostrzegawczy w kwestii przeciążenia sieci.

Kupuj urządzenia z systemami ochronnymi

Zdarza się, że urządzenia pozostawione włączone zbyt długo, powodują pożary. Z tego względu dobrze jest wyposażyć się w takie wersje, które posiadają zabezpieczenie przed przegrzaniem lub czasowy wyłącznik. Przegrzane urządzenie jest w stanie uszkodzić instalację i doprowadzić do zwarcia.

Zasady bezpiecznego użytkowania obwodów elektrycznych

W jednym obwodzie może znajdować się maksymalnie dziesięć  kontaktów, a ilość punktów świetlnych nie może przekroczyć dwudziestu. W przypadku niestosowania tych norm, instalacji grozi spalenie. Częściowo chronią przed tym bezpieczniki, więc nie wolno ich pod żadnym pozorem usuwać. Obwody najczęściej wykonane są z aluminium lub miedzi, a sama instalacja powinna być trójprzewodowa.

Co zrobić w przypadku awarii instalacji?

Jeśli instalacja dymi lub wydaje z siebie nietypowe dźwięki, najlepiej będzie wezwać specjalistę. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się niczego dotykać. Jeśli sytuacja grozi pożarem, nie wolno używać wody do gaszenia. Zaleca się użycie gaśnicy proszkowej lub śniegowej.

Zabezpieczenia instalacji przed dziećmi

Żeby prawidłowo zabezpieczyć dzieci przed porażeniem prądem, należy odciąć im możliwość bezpośredniego dotknięcia gniazdka elektrycznego. Zamiast odłączać konkretne jednostki od obwodu, można użyć specjalnych nakładek na kontakty. Dobrze jest wymienić zwykłe kontakty na takie, które są zamykane.

Prowadzenie regularnych pomiarów

Od czasu do czasu warto zaprosić elektryka do przeprowadzenia diagnozy stanu instalacji elektrycznej. Sprawdzenie stanu kabli, poziomu bezpieczeństwa i pomiarów natężenia elektryczności pozwoli na szybką reakcję w razie potencjalnej awarii. Osoba sprawdzająca stan instalacji elektrycznej bada też wyłączniki i wkładki zwane pętlą zwarcia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Jak dbać o bezpieczeństwo elektryczne w domu?

Troska o stan domowej instalacji elektrycznej pomoże zawczasu uniknąć niepotrzebnych kłopotów.  Zatrudnienie elektryka jest często jedynym słusznym wyborem, jeśli chcemy mieć pewność co do kwestii bezpieczeństwa.

LEAVE A COMMENT

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *